PNF

  • Drukuj

PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

Metoda ta wykorzystuje receptory czucia głębokiego, które znajdują się w mięśniach, stawach itp. Receptory te informują mózg stanie organizmu. Ruchy stosowane w tej metodzie są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów, przebiegają trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności dnia codziennego. Każdy ruch odbywa się w płaszczyźnie skośnej w połączeniu z rotacją(zgodnie ze skośnym przebiegiem większości mięśni szkieletowych za najważniejszą komponentę ruchu uważana jest rotacja). Warunkuje ona siłę i koordynację wykonywanego ruchu. Pozwala to na maksymalne zaangażowanie włókien mięśniowych, będących w skurczu lub osłabieniu. Podczas ćwiczeń zastosowany opór na wiele grup mięśniowych wzmaga silne pobudzenie receptorów mięśniowo - stawowych, co stwarza optymalne warunki reaktywacji uszkodzonej czynności ruchu. Opór dobierany jest indywidualnie do możliwości chorego. Dużą zaletą tej metody jest praca nad tą czynnością z jaką pacjent nie może sobie poradzić. Głównym jej celem jest wypracowanie prawidłowej funkcji, która została uszkodzona lub zniekształcona w wyniku choroby czy nieprawidłowych nawyków życia codziennego. Siła mięśni, zakres ruchu - to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, jest tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja.