Medyczny Trening Terapeutyczny

  • Drukuj

Medyczny Trening Terapeutyczny (MTT)

MTT to kompleksowe i optymalne podejście do procesu usprawniania w dolegliwościach narządu ruchu, bazujące na wiedzy z zakresu nauk biologicznych o człowieku, fizjoterapii, fizjologii wysiłku, treningu sportowego. Kompleksowość w tym wypadku oznacza, że trenuje się cały organizm, a nie tylko uszkodzoną część ciała. Dzięki temu pacjenci są w stanie szybciej powrócić do zdrowia i pracy.

W Medycznym Treningu Terapeutycznym Pacjenta prowadzi się według metodologii treningowej stosowanej u sportowców. Różnica polega jedynie na doborze innych obciążeń treningowych.

MTT zawiera w sobie trening stawowy, mięśniowy, koordynacji i część poświęconą profilaktyce. Każdy trening zbudowany jest z rozgrzewki, części głównej i końcowej.

Planując terapię uwzględnia się następujące czynniki: wiek, płeć, rodzaj choroby, urazu, etap gojenia, schorzenia współistniejące. Następnie dobiera się odpowiednie ćwiczenia, ustala ilość serii, ilość powtórzeń oraz ich intensywność – ciągle je modyfikując.